LIGN

De Liberale Internationale Groep Nederland (LIGN) is de internationale liberale netwerk club van de VVD.

Als onderdeel van Liberal International (LI), heeft LIGN als doel het versterken van de (inter)nationale liberale politiek. In binnen- en buitenland organiseert LIGN activiteiten ter bevordering van liberale standpunten: vrijheid van het individu, mensenrechten, rechtsorde, tolerantie, gelijkwaardige mogelijkheden, sociale rechtvaardigheid, vrijhandel en markteconomie.