JAARSTUKKEN

Liberale Internationale - Groep Nederland (LIGN)

JAARVERGADERING 2012

(Cypriotische Residentie, Javastraat 50, Den Haag)

(De financiele stukken worden separaat ter vergadering uitgereikt)


1. Jaarverslag 2011 LIGN
 
In 2011 werden een groot aantal actuele bijeenkomsten georganiseerd, waarbij vaak nauw werd samengewerkt met VVD Internationaal en andere instanties. Voor de activiteiten van de Liberale Internationale in 2011 wordt verwezen naar de website www.liberal-international.org . U kunt zich via de website ook kostenloos op de digitale nieuwsbrief van de LI abonneren.
 
Op zaterdag 29 januari was de LIGN, tezamen met de VVD-Eurodelegatie, met een stand aanwezig op de VVD Nieuwe-Ledendag in de Tweede Kamer.
 
Op vrijdag 11 februari hield Hans van Baalen in het Haagse Stadhuis de Nelson-Mandela-lezing over het thema Vrijheid en de Multiculturele samenleving. De LIGN-leden waren bij deze lezing uitgenodigd en vele waren aanwezig.
 
Op zaterdag 21 mei was de LIGN betrokken bij de internationale workshop van VVD Internationaal bij de 130e Algemene Vergadering van de VVD in Papendal (Arnhem).
 
Van donderdag 16 tot en met zondag 19 juni werd het 57e LI-Congres met als thema Human Rights and Trade te Manila, Filipijnen, gehouden. Oud-LI-SG en oud-Europarlementariër voor de VVD Jules Maaten heeft daarbij de LI zeer effectief ondersteund. Hij is tegenwoordig directeur van de Friedrich-Naumann-Stiftung voor de Filipijnen. Tevens vond tijdens het Congres de 186e vergadering van de LI-Executieve plaats. De LIGN vormde met de VVD een gemeenschappelijke delegatie aan Congres en Executieve. Hans van Baalen werd door de voorzitter van de Friedrich-Naumann-Stiftung van de FDP, Wolfgang Gerhardt, met de Naumann-Medaille onderscheiden voor diens inzet voor mensenrechten en democratie.
 
Op dinsdag 4 oktober hield de Griekse liberale oppositieleider Dora Bakoyannis (Democratische Alliantie) een inleiding over de Griekse crisis. De LIGN mocht bij deze bijeenkomst in het Carlton Ambassador Hotel te Den Haag ook oud-Eurocommissaris Frits Bolkestein, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Stef Blok, staatssecretaris van Financiën Frans Weekers en diverse leden van de Eerste en Tweede Kamer tot haar gasten rekenen. Tevens was er ruime aandacht in de pers.
 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober vond de 187e Executieve van de LI in Londen plaats. Het thema was Responsibility to Protect. De Britse vice-premier en leider van de Liberal Democrats Nick Clegg sprak de Executieve toe.
 
Op vrijdag 23 december werd in het Haagse stadhuis een bijeenkomst gehouden. Hierbij werden door burgemeester Jozias van Aartsen de versierselen behorende bij de Orde van Oranje-Nassau (Ridder) aan de oud-vertegenwoordiger van Nederland in Taiwan, Menno Goedhart, uitgereikt. Hierna vond een Taiwan-seminar plaats, waarbij ook de LIGN was betrokken.
 
Het bestuur van de LIGN bestond in 2011 uit de volgende leden:
 
Mr Drs J.C. van Baalen, Voorzitter
De heer S.S. Stegweg Secretaris
Mr R.H. van der Meer Penningmeester
De heer K. Anev, MSc Lid
De heer H.J.E. Trinthamer Lid
Drs M.R.M. van Voorst tot Voorst Lid
Drs P. van de Stadt q.q. bestuurslid namens de VVD
 
2. Jaarvergadering 2011
 
Tijdens de bijeenkomst van 4 oktober werd het bestuur toestemming verleend voor het combineren van de Jaarvergaderingen 2011 en 2012.
 
3. Bestuur 2012
 
De heren Stegweg, Trinthamer en Van Voorst tot Voorst hebben aangegeven met ingang van de Jaarvergadering 2012 af te treden. Drs J.H. ten Broeke, buitenlandwoordvoerder van de VVD-Tweede-Kamerfractie, en de heer J. Benning, oud-vice-voorzitter van de JOVD (internationale betrekkingen) en thans werkzaam in de Tweede Kamer, zijn benaderd voor de functie van Secretaris, resp. Lid (2e secretaris) van het bestuur. Zij hebben daarop positief gereageerd en worden hierbij voor beide functies voorgedragen.
 
4. Jaarprogramma 2012
 
Het bestuur is voornemens bijeenkomsten te organiseren met de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, de staatssecretaris voor Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen en de minister van Defensie Hans Hillen en hiernaast weer met VVD Internationaal en de Teldersstichting gezamenlijk op te trekken. De Liberale Internationale zal van woensdag 17 tot zondag 21 oktober 2012 haar 58e Congres in Abdjan, Ivoorkust, houden, waarbij de LIGN en de VVD weer een gemeenschappelijke delegatie zullen sturen.